E-mailEmail

close

We're pleased that you want to share this information. To send a link to this page, fill in the information below. The e-mail will show you as the sender and will show your return address.

* indicates required information

* Recipient E-mail:

Each address entered must be valid.
(Separate multiple email addresses with commas. Limited to 5 addresses.)

* Your Name Here:

Enter your name.

* Your E-mail:

Enter a valid address.

send a copy to me
Note: You are not adding recipient email addresses to any promotional email list.

Sending...
Sent!
Send failed. Please try again later.
Oświadczenie o Poufności danych użytkowników witryny Kodak.com    

(aktualizacja, 29 marzec 2006)  

Działania na rzecz zachowania poufności

Firma Kodak przykłada wielką wagę do ochrony danych osobowych użytkowników jej witryny internetowej. Firma Kodak zobowiązuje się do ochrony wszelkich danych osobowych dostarczanych przez użytkowników witryny internetowej i dokłada wszelkich starań, aby informacje te były wykorzystywane wyłącznie w celach określonych przez samych użytkowników. Firma Kodak jest organizacją wykazującą najwyższą troskę o właściwe sposoby wykorzystywania gromadzonych danych osobowych. Jako firma działająca na skalę globalną, Kodak może przechowywać lub konsolidować informacje o klientach w bazach danych znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych. Odbywać się to będzie zgodnie z programem Safe Harbor (Bezpieczna przystań) prowadzonym wspólnie przez Stany Zjednoczone oraz kraje Unii Europejskiej, w którym bierze udział firma Kodak.

Zakres niniejszego Oświadczenia

Celem przyświecającym autorom niniejszego Oświadczenia o Poufności jest przekazanie informacji na temat polityki prywatności w Internecie prowadzonej przez europejskich przedstawicieli firmy Kodak oraz przedstawienie możliwości wyboru oferowanych użytkownikom witryny w zakresie sposobów wykorzystywania ich danych osobowych. Oświadczenie to odnosi się również do cyfrowych kart rejestracyjnych klientów. Aby uzyskać informacje o innych zbiorach danych, prosimy skorzystać z danych kontaktowych podanych niżej.

UWAGA:
 • Na naszych witrynach działających pod wspólną marką (takich jak te, gdzie firma Kodak prezentuje treści wraz z jej partnerem detalicznym) może być umieszczone oświadczenie o poufności odnoszące się wyłącznie do tej witryny.
 • Na stronach prywatnych (takie jak te, które są dostępne wyłącznie sprzedawcom i dystrybutorom) oraz utworzonych z myślą o naszych pracownikach również mogą być zamieszczane oświadczenia o poufności odnoszące się wyłącznie do użytkowników tych witryn.
 • W witrynach podmiotów zależnych oraz firm stowarzyszonych, dostępnych z witryny kodak.com, umieszczono odrębne oświadczenia o poufności.

Dane osobowe użytkownika

Zasadniczym celem przyświecającym firmie Kodak w związku z gromadzeniem danych osobowych jest stworzenie bogatej treściowo i przyjaznej dla użytkowników witryny oraz utworzenie niezastąpionego źródła informacji na temat nowych produktów i usług zaprojektowanych z myślą o konsumentach. Dane osobowe ułatwiają też obsługę klienta pomagając dostosować treść kierowanych do niego informacji dokładnie pod kątem jego zainteresowań i potrzeb — więcej na tematy, których klient oczekuje, i mniej o tym, co go nie interesuje.

Poniżej przedstawiamy rodzaje gromadzonych informacji.

Informacje podawane bezpośrednio:

Do założenia konta, rejestracji produktów lub uczestniczenia w różnorakich programach oferowanych na stronach witryny internetowej kodak.com, niezbędne jest podanie danych umożliwiających identyfikację takich, jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz numer telefonu. Użytkownik może nie wyrazić zgody na podanie wymienionych danych, jednak oznacza to, że niektóre usługi lub oferty będą dla niego niedostępne.

Informacje zbierane w sposób automatyczny:

Wykorzystujemy ogólnie znane technologie internetowe, takie jak pliki cookie oraz beacon, co zapewnia integralność naszej witryny oraz pozwala na modyfikację pewnych elementów witryny pod kątem użytkownika.


Pliki cookie: Pliki cookie są niewielkimi porcjami informacji zapisywanymi przez przeglądarkę na dysku twardym komputera na żądanie strony internetowej. Pliki cookie pochodzące z serwisu firmy Kodak nie zawierają danych osobowych i wykorzystywane są głównie do:
 • śledzenia informacji tymczasowych (na przykład pliki cookie umożliwiają śledzenie pobieranych lub wysyłanych przez użytkownika obrazów);
 • rejestracji użytkownika w programach takich, jak członkostwo w witrynie kodak.com (pliki cookie umożliwiają identyfikację użytkownika, gdy ten loguje się do określonych miejsc w witrynie, do których dostęp wymaga członkostwo w witrynie);
 • zapamiętania kraju użytkownika oraz preferencji dotyczących języka;
 • określenia wielkości grupy osób zainteresowanych oraz wzorców ruchu na stronie;
 • gromadzenia i przechowywania informacji dotyczących przeglądanych przez użytkownika treści, które są umieszczone na stronie internetowej oraz w rozsyłanej przez nas poczcie elektronicznej;
 • zarządzania i prezentowania na stronie informacji oraz obrazów wyświetlanych na komputerze użytkownika; jak również
 • dostarczania informacji zgodnych z zainteresowaniami użytkownika.

Pliki Web beacon: Na wielu podstronach naszej witryny, w reklamach internetowych współdzielonych z innymi podmiotami oraz w naszej poczcie elektronicznej umieszczamy pliki typu „beacon”. Wraz z plikami cookie stosujemy pliki beacon w celu gromadzenia danych innych niż osobowe, które dotyczą korzystania z naszych witryn i obejmują między innymi datę i godzinę wizyty, odwiedzone strony, typ przeglądarki (np. Internet Explorer, NetScape), rodzaj systemu operacyjnego (np. Windows, Linux lub Mac), jak również nazwę domeny dostawcy usług internetowych (np. AOL). Tego rodzaju informacje zbierane są z tysięcy odwiedzin poszczególnych stron i podlegają analizie jako całość. Dane takie są przydatne na przykład w śledzeniu zainteresowania naszymi reklamami internetowymi, takimi jak banery, a także pomagają w ustaleniu, gdzie w przyszłości takie reklamy umieszczać.

Google AnalyticsTM: Witryna Kodak.com korzysta z serwisu Google Analytics firmy Google Inc. ("Google"), świadczącego usługi analizy witryn internetowych. Serwis Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do badania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z tej witryny. Informacje generowane na podstawie plików cookie zostaną przesłane i będą przechowywane przez firmę Google na serwerach znajdujących się na obszarze Stanów Zjednoczonych. Ta witryna używa serwisu Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()", które powoduje, że adresy IP podlegają dalszemu przetwarzaniu wyłącznie w postaci skróconej, dzięki czemu nie można ich przypisać do określonego użytkownika indywidualnego. Twój adres IP zostanie skrócony przez serwis firmy Google w granicach państw Unii Europejskiej lub państw-sygnatariuszy Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP użytkownika może zostać przesłany na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Firma Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora tej witryny internetowej w celu oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, kompilowania raportów o aktywności użytkowników w tej witrynie oraz świadczenia na rzecz operatorów witryn internetowych innych usług związanych z aktywnością użytkowników w witrynach i korzystania przez nich z Internetu. Firma Google nie powiąże adresu IP przesłanego przez przeglądarkę użytkownika do serwisu Google Analytics z innymi danymi, które firma Google przechowuje. Użytkownik może zablokować działanie serwisu Google Analytics przez wyłączenie obsługi plików cookie w konfiguracji przeglądarki. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookie przez wybranie odpowiednich opcji w konfiguracji przeglądarki. Musimy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Użytkownik może zapobiec dokonywanemu przez firmę Google rejestrowaniu i przetwarzaniu danych generowanych przez pliki cookie i dotyczących sposobu korzystania z tej witryny (w tym adresu IP użytkownika). W tym celu użytkownik może pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki, udostępniony przez firmę Google pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  

Polityka prywatności firmy Google jest dostępna pod adresem http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html  

Nieakceptowanie plików cookie oraz beacon : Jeżeli użytkownik nie zgadza się na gromadzenie tego rodzaju danych za pośrednictwem plików cookie oraz beacon, zalecamy wyłączenie tej funkcji w ustawieniach przeglądarki, należy jednak mieć na uwadze fakt, że krok ten ograniczy funkcjonalność witryny WWW firmy Kodak. Dokumentacja przeglądarki powinna zawierać określone procedury pozwalające na wyłączenie obsługi plików cookie i beacon.

Monitorowanie zamówień eksportowych klientów

Firma Kodak stosuje technologię firmy MK Data Services i wykorzystuje uzyskane od niej dane w celu monitorowania wszystkich zamówień eksportowych. Jest to konieczne dla zachowania zgodności z amerykańskimi i międzynarodowymi przepisami i regulaminami zabraniającymi eksportu pewnych produktów do niektórych państw.

Informacje pochodzące z innych źródeł : Niekiedy pozyskujemy informacje dodatkowe o użytkownikach, takie jak dane demograficzne oraz informacje związane z zainteresowaniami i stylem życia, które pochodzą z innych źródeł. Dodajemy je do już zgromadzonych danych, postępując podobnie z informacjami przekazanymi nam przez użytkowników drogą poza internetową. Wykorzystujemy te dane w sposób opisany poniżej.

Wykorzystywanie zgromadzonych informacji

Firma Kodak wykorzystuje dane osobowe użytkowników wyłącznie w celach związanych z jej działalnością biznesową. Niektóre z przykładów obejmują:
 • rejestrowanie użytkowników w programach,
 • tworzenie i troska o utrzymanie grupy klientów,
 • przetwarzanie, realizacja i monitorowanie zamówień,
 • odpowiadanie na nadsyłane wiadomości e-mail,
 • komunikację z użytkownikami,
 • wysyłkę przyjaciołom, członkom rodzin i znajomym użytkowników informacji w ich imieniu,
 • rozsyłanie ankiet,
 • rejestrację produktów.

Dane osobowe użytkowników są także wykorzystywane w celu dostarczania im informacji na temat stanu ich kont czy też zakupionych w firmie Kodak produktów lub usług. Przyczyniają się również do pełniejszego zrozumienia potrzeb i wymogów użytkowników witryny, pomagają w udoskonalaniu świadczonych przez nas usług i ułatwiają personalizację komunikacji z klientami firmy.

Czy witryna kodak.com udostępnia otrzymywane dane?

Dane osobowe służące do identyfikacji użytkownika nie będą wypożyczane ani sprzedawane stronom trzecim. Firma Kodak może udostępniać dane osobowe w następujących przypadkach:
 • Firmy działające w jej imieniu: Umowy zawarte przez nas z innymi firmami pozwalają im na działanie w naszym imieniu, co może wymagać ograniczonego dostępu do bazy zgromadzonych przez nas danych. W wypadku takiej współpracy kładziemy nacisk na wykorzystywanie udostępnionych danych wyłącznie w związku z dostarczaniem usług objętych umową. Firmy te obejmuje zakaz przekazywania danych stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne do wypełniania zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Niektóre przykłady wsparcia funkcji biznesowych obejmują wypełnianie arkusza zamówienia, kuponów, dokumentów związanych z przyznawaniem nagród czy rabatów, ankiet kierowanych do klientów, jak również zarządzania systemami informatycznymi. Wybranym dostawcom usług udostępniamy także informacje nie będące danymi osobowymi.
 • Spółki zależne firmy Kodak oraz spółki typu joint venture: Spółki zależne oraz firmy typu joint venture stanowią jednostki, w których firma Kodak posiada przynajmniej 50% udziałów. Jeśli firma Kodak udostępnia dane o użytkownikach spółkom zależnym lub spółkom typu joint venture, zakazuje ona wymienionym jednostkom przekazywania danych stronom trzecim w celach marketingowych oraz nie zezwala na wykorzystywanie udostępnionych danych w celach innych niż określone przez samych użytkowników. W przypadku, gdy użytkownik nie wyraził zgodny na otrzymywanie informacji marketingowych z firmy Kodak, nie udostępniamy danych o użytkowniku spółkom zależnym ani jednostkom typu joint venture do wykorzystania w celach marketingowych.
 • Strony pod wspólną marką i strony partnerów: Firma Kodak może udostępnić dane osobowe firmom partnerskim, które wspólnie z nią prezentują oferty specjalne lub organizują promocje na stronach pod wspólną marką znajdujących się na naszej witrynie. Użytkownik będzie powiadomiony o takim przekazaniu danych, gdy zostanie poproszony o wpisanie swoich danych osobowych na takiej stronie. Sposób wykorzystywania przez firmę partnerską pozyskanych danych określa jej własne oświadczenie o poufności, z którego treścią użytkownik może zapoznać się przed podaniem jakichkolwiek danych.
 • Transfer biznesowy: Firma Kodak zastrzega sobie prawo do przenoszenia danych osobowych swoich klientów w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem całości lub części swojej działalności lub aktywów. Jeżeli dojdzie do takiego transferu lub sprzedaży, firma Kodak zapewni klientom możliwość zastrzeżenia przekazywania danych osobowych. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że nowa jednostka zostanie pozbawiona możliwości kontynuowania dostaw usług lub produktów dostarczanych uprzednio przez firmę Kodak.
 • Względy prawne: Firma Kodak może ujawnić stronom trzecim dane osobowe bez zgody użytkownika z następujących powodów: wymóg postępowania zgodnego z prawem, postanowienia lub wyroki sądowe, współpraca z organami władzy w toku prowadzonego przez nie śledztwa, pomoc w zapobieganiu oszustwom lub ochrona praw firmy Kodak, jej spółek zależnych lub grupy firm.
 • Zgoda użytkownika: We wszystkich pozostałych przypadkach firma Kodak, przed udostępnieniem zgromadzonych danych osobowych stronom trzecim, zobowiązana jest do złożenia prośby o zgodę użytkownika na takie udostępnienie. Firma Kodak może na przykład wraz z inną firmą prezentować wspólną ofertę, organizować razem konkurs. W takich sytuacjach skierujemy do użytkownika pytanie, czy jego dane osobowe mogą zostać udostępnione stronie trzeciej.

Poczta elektroniczna

Firma Kodak może wysyłać do użytkownika pocztę elektroniczną na temat składanych zamówień, stanu konta oraz w odpowiedzi na zadawane pytania. Firma Kodak oraz jej spółki zależne mogą też przesyłać wiadomości e-mail zawierające informacje i/lub oferty specjalne obejmujące produkty i usługi, które mogą być przedmiotem zainteresowania użytkownika.

Użytkownik w momencie rejestracji, podczas podawania danych osobowych lub przesyłając do firmy Kodak wiadomość e-mail ma możliwość wypowiedzenia się na temat swoich preferencji związanych z otrzymywaniem takich e-maili o promocjach. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie tego rodzaju korespondencji, może zostać pozbawiony możliwości zdobycia informacji na temat ciekawych dla niego ofert specjalnych. Opcja ta ma zastosowanie wyłącznie do promocyjnych wiadomości e-mail, gdyż koniecznością może okazać się wysłanie wiadomości e-mail związanej ze stanem konta użytkownika lub złożonym przez niego zamówieniem.

Wiadomości e-mail dotyczące promocji, otrzymywane z firmy Kodak, będą zawierać wskazówkę, w jaki sposób zrezygnować z otrzymywania kolejnych takich wiadomości. Więcej informacji na ten temat znajduje się, tutaj.

Ochrona danych

W celu zapewnienia ochrony zgromadzonych danych osobowych firma Kodak wdraża różnorakie środki bezpieczeństwa typu administracyjnego, zarządczego oraz technicznego. Działamy zgodnie z wewnętrznymi standardami nadzoru, które w sposób szczególny odnoszą się do sposobów przechowywania i zarządzania danymi osobowymi. Obejmują one między innymi działania nadzorcze pomagające w zapewnieniu bezpieczeństwa danych gromadzonych poprzez Internet.

Pracownicy firmy Kodak uczestniczą w szkoleniach pomagających zrozumieć i postępować zgodnie z tymi standardami oraz zapoznają się z naszym Oświadczeniem o Poufności i stosowanymi praktykami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Niezależnie od naszych starań zmierzających do zapewnienia optymalnej ochrony danych osobowych, użytkownik także powinien podjąć pewne kroki w tym kierunku. Usilnie nakłaniamy do przedsięwzięcia wszelkich środków zapewniających ochronę tego typu poufnych informacji w czasie korzystania z zasobów Internetu.

Wspólnota internautów

Niektóre z naszych witryn umożliwiają korzystanie z ogólnodostępnych usług typu grupy dyskusyjne, czat czy różnego rodzaju imprezy odbywające się na żywo w Internecie. Prosimy o ostrożność w podawaniu własnych danych osobowych w trakcie korzystania z takich usług. Należy mieć świadomość, że ujawnianie informacji na swój temat w tego rodzaju sytuacjach grozi wykorzystaniem takich danych, jak imię i nazwisko użytkownika czy jego adres e-mail przez osoby do tego nieupoważnione w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail. Usługi i aplikacje, które wymieniono powyżej są powszechnie dostępne i wszelkie przekazane przez użytkownika informacje czy wiadomości są widoczne dla wszystkich i nie podlegają żadnej ochronie. Firma Kodak nie może sprawować kontroli nad treściami otrzymywanymi przez użytkownika w trakcie korzystania z tego rodzaju usług. Komentarze innych mogą być obraźliwe, nieprzyjemne lub nieodpowiednie.

Ochrona prywatności dzieci

Ochrona prywatności dzieci korzystających z Internetu jest sprawą szczególnej wagi. Firma Kodak nie pozyskuje ani nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych dzieci, za wyjątkiem sytuacji, gdy uzyska ona wyraźną zgodę ich rodziców lub opiekunów.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której dzieci będą stanowić zamierzoną część grupy użytkowników naszych stron internetowych, takie strony będą czytelnie oznakowane. Zostanie na nich umieszczone ściśle sformułowane Oświadczenie o Poufności, a firma Kodak zapewni rodzicom możliwość wyrażenia swojej zgody na dostęp do informacji oraz złożenia prośby o usunięcie informacji osobowych dzieci.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której dzieci będą stanowić zamierzoną część grupy użytkowników naszych stron internetowych, takie strony będą czytelnie oznakowane. Zostanie na nich umieszczone ściśle sformułowane Oświadczenie o Poufności, a firma Kodak zapewni rodzicom możliwość wyrażenia swojej zgody na dostęp do informacji oraz złożenia prośby o usunięcie informacji osobowych dzieci.

Łącza do stron zewnętrznych

Niektóre ze stron internetowych firmy Kodak zawierają łącza do innych witryn. Firma Kodak nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony poufności stosowaną przez właścicieli tych witryn. Firma Kodak zachęca do zapoznania się zasadami poufności obowiązującymi w tych witrynach.

Aktualność przechowywanych danych

Jeśli klient jest zarejestrowanym użytkownikiem witryny kodak.com, ma możliwość przeglądania i aktualizowania swojego profilu przy wykorzystaniu nazwy użytkownika oraz hasła. Użytkownik ma także możliwość wysłania wiadomości e-mail (na adres podany w części „Kontakt z firmą” znajdującej się poniżej) z prośbą o dokonanie zmian danych osobowych lub przekazanie danych osobowych użytkownika przechowywanych w witrynie kodak.com. Za przekazanie takiego zestawu informacji pobierana jest kwota o wysokości zgodnej z cennikiem opłat. Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać życzeniom klientów i użytkowników naszej witryny. W celu ochrony danych osobowych będzie wymagane okazanie dowodu tożsamości.

Kontakt z firmą

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z kwestiami zachowania poufności w trakcie korzystania z witryny firmy Kodak prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: privacy@kodak.com lub listownie na adres:

Kodak Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41 bud. ORION
02-672 Warszawa
Tel. 00 48 22 874 50 01

Biuro ds. Zachowania Poufności w Internecie służy pomocą we wszystkich kwestiach związanych z niniejszym Oświadczeniem.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o Poufności

Firma Kodak zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji niniejszego Oświadczenia o Poufności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej stosownego ogłoszenia lub, w wypadku istotnych zmian, poprzez powiadomienie rozsyłane pocztą elektroniczną do wszystkich klientów, których dane osobowe są przechowywane przez firmę Kodak.

Niniejsze Oświadczenie o Poufności zostało ostatnio poprawione dnia 29/03/2006